Üye ve Kurucu Olduğumuz Dernekler
Üye ve Kurucu Olduğumuz Dernekler

Üye Olduğumuz Dernekler
 

♦ Odalar birliği Savunma Sanayii Meclis Üyeliği

♦ SASAD (Savunma Sanayicileri Derneği) Üyeliği (Ankara)

♦ HUKD (Havacılık ve Uzay Kümelenme Derneği) Üyeliği (İzmir)

♦ SAHA (Savunma ve Havacılık Derneği) Üyeliği (İstanbul)

♦ IAEMA (İnternational Airport Equipment Manufacturer Association)Kurucu Üyeliği (ABD)

♦ ISO (İstanbul Sanayi Odası) Üyeliği


 

Kurucusu Olduğumuz Dernekler
 

♦ UYDEK (Uçak Yer Destek Ekipmanları Kümelenme Derneği) Kurucusu