Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TİMSAN TAAHHÜT İMALAT MONTAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet alanımız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi ve üretim alanlarında bulunan ve tüm tesis alanını kapsayan güvenlik kamerası ile bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Eyüp Sultan Mah. Kartopu Sok. No: 7, 34885, Sancaktepe, Istanbul, Türkiye adresine yazılı olarak gönderebilir veya timsan@timsantr.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

2023 - All rights reserved by TİMSAN Taahhüt İmalat Montaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
footer