Kurumsal Genel Aydınlatma Metni

TİMSAN TAAHHÜT İMALAT MONTAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

1) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorilerimiz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel bilgileriniz TİMSAN TAAHHÜT İMALAT MONTAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

iii.        Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

 1. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 2. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 1. Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (örneğin; ad, soyad), fiziksel mekân güvenliği bilgileri(örneğin; kamera kayıtları);

 1. a) ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 2. b) fiziksel mekân güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.
 3. Çevrim içi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevirim içi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (örneğin; IP adresi bilginiz), pazarlama bilgileri (örneğin; alışveriş geçmişi bilgileri, çerez kayıtları) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde*) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (örneğin; e-posta adresiniz);

 1. a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 2. b) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 3. c) talep/şikâyetlerin takibi,
 4. d) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 5. e) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 6. f) internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.
 1. Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (örneğin; sipariş bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri (örneğin; bilanço bilgileri), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (örneğin; alışveriş geçmişi bilgileri);

 1. a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 2. b) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 3. c) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 4. d) lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 5. e) mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 6. f) mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 7. g) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 8. h) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 9. i) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 10. j) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 11. k) hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
 12. l) saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 13. m) risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 14. n) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 15. o) firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 16. p) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
 1. Potansiyel Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri;

 1. a) mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,
 2. b) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 3. c) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 4. d) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 5. e) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
 1. Tedarikçi Çalışanımız

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri (örneğin; meslek içi eğitim bilgileri);

 1. a) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 2. b) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 3. c) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 4. d) tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 5. e) lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 6. f) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 7. g) iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
 8. Tedarikçi Yetkilimiz

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;

 1. a) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 2. b) mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 3. c) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 4. d) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 5. e) yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
 6. f) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 7. g) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (örneğin; telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (örneğin; KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

3) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, TİMSAN TAAHHÜT İMALAT MONTAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

(v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Veri işleme faaliyetinin, yukarıdaki hukuki sebeplerden birine dayandırılamadığı zaman ise açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

4) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

 1. a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.
 1. b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 1. c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerimize, tedarikçilere, kargo şirketlerine, sigorta şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
 1. d) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
 1. e) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
 1. f) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

5) Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

TİMSAN TAAHHÜT İMALAT MONTAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

6) Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi TİMSAN TAAHHÜT İMALAT MONTAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ne ait  “https://www.timsan-gse.com ” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: TİMSAN Taahhüt İmalat Montaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres: Eyüp Sultan Mah. Kartopu Sok. No: 7, 34885, Sancaktepe, Istanbul, Türkiye

e-Mail: timsan@timsantr.com

2023 - All rights reserved by TİMSAN Taahhüt İmalat Montaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
footer